مجتمع تجاری زمرد واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ بالا با زیر بنای83 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه اشکوب در سال 1392

کارفرما : آقای فتحعلی-  مدت زمان ساخت : یک ماه