اجرای موتورخانه واقع در خیابان آپادانا دوم، کوچه پیتزا شب با زیر بنای 18 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398

کارفرما : آقای جدیدی- مدت زمان ساخت : 3 روز