ساختمان مسکونی واقع در اصفهان،  خیابان بی سیم شرقی-  با زیر بنای 186متر مربع به صورت اضافه طبقه به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1401

کارفرما :آقای یزدانی  –  مدت زمان ساخت : 3 هفته