ساختمان اداری شرکت همت کاران  واقع در مجتمع فولاد مبارکه ، با زیر بنای 155 متر مربع به صورت اضافه طبقه به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1401

کارفرما :شرکت همت کاران   –  مدت زمان ساخت : 4 هفته