ساختمان اداری واقع در اصفهان،  شهرک صنعتی جی –  با زیر بنای 65 متر مربع به صورت نیم طبقه به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1401

کارفرما :کارخانه پارس فریم  –  مدت زمان ساخت : 5 روز