ساختمان اداری واقع در اصفهان، خیابان سپهسالار با زیر بنای 42 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398

کارفرما : شرکت سیمان اردستان – مدت زمان ساخت : یک هفته