ساختمان تجاری، اداری واقع در اصفهان، شهرک صنعتی امیر کبیر، شرکت آمیکو با زیر بنای 500 متر مربع به روش قاب فولادی سبک (LSF) به صورت اضافه اشکوب در سال 1394 .

کارفرما : شرکت (آقای مختاری) –  مدت زمان ساخت 45 روز