ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان جابر انصاری –  با زیر بنای 200متر مربع به صورت اضافه طبقه به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1402

کارفرما :آقای عسگریان زاده  –  مدت زمان ساخت :  1 ماه