ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان رودکی –  با زیر بنای 100 مترمربع به صورت اضافه طبقه به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1402

کارفرما :آقای احمدی  –  مدت زمان ساخت :  1 ماه