ساختمان اداری شرکت فولاد سبا واقع در اصفهان جاده فولاد شهر مجتمع فولاد سبا واحد اکسیژن ، با زیر بنای 109 متر مربع به صورت اضافه طبقه به روش قاب فولادی سبک (LSF) در سال 1401

کارفرما :شرکت فولاد سبا –  مدت زمان ساخت : 2 هفته