ساختمان اداری واقع در اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی –  با زیر بنای 87 مترمربع به صورت اضافه طبقه به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1402

کارفرما :شرکت صنایع غذایی زرین شاد سپاهان  –  مدت زمان ساخت :  2 هفته