ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان شهدای خواجو با زیر بنای 78 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1399

کارفرما : خانم تباشیری-  مدت زمان ساخت : یک هفته