ساختمان آزمایشگاه و اتاق های VIP بیمارستان مهرگان واقع در اصفهان،  خیابان شیخ بهایی –  با زیر بنای 293 متر مربع به صورت اضافه طبقه به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1401

کارفرما :شرکت بیمارستان آبان   –  مدت زمان ساخت : 3 هفته