ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، شاهین شهر، خیابان فردوسی  با زیر بنای 111 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398

کارفرما : آقای نظریان-  مدت زمان ساخت : 20 روز