ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خانه اصفهان با زیر بنای300 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه اشکوب  در سال 1394

کارفرما : آقای نصر  –  مدت زمان ساخت : سه ماه