ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان آپادانا اول  با زیر بنای 365 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398

کارفرما : آقای موحدیان-  مدت زمان ساخت : دوماه