ساختمان مسکونی واقع در اصفهان،  خیابان بی سیم غربی –  با زیر بنای 183 متر مربع به صورت اضافه طبقه به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1401

کارفرما :آقای مهمان نواز  –  مدت زمان ساخت : 2 هفته