ساختمان مسکونی واقع در اصفهان،  خیابان آپادانا دوم با زیر بنای 25متر مربع به صورت توسعه ساختمان به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1401

کارفرما :آقای مشک فروش –  مدت زمان ساخت : چهار روز