ساختمان مسکونی واقع در اصفهان ،  خیابان خاقانی –  با زیر بنای 60 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1401

کارفرما :آقای مجبوبی  –  مدت زمان ساخت : 5 روز