پروژه بهار خواب واقع در اصفهان، سپاهان شهر با زیر بنای 75 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1396

کارفرما : آقای مجیدی-  مدت زمان ساخت : 7 روز