ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان بزرگمهر با زیر بنای23 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1400

کارفرما : آقای قربان زاده –  مدت زمان ساخت : سه روز