ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان باغ دریاچه با زیر بنای 42 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1400

کارفرما : آقای قدرخواه –  مدت زمان ساخت : یک هفته