ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان شهدای خواجو با زیر بنای 153 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1400

کارفرما : آقای فاخریان –  مدت زمان ساخت : دو هفته