ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، بزرگراه شهید ردانی پور، خیابان استاد شهریار جنوبی  با زیر بنای 135 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398

کارفرما : آقای شیاسی-  مدت زمان ساخت : 20 روز