ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان مهرگان با زیر بنای 147متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1400

کارفرما : آقای شاهزیدی-  مدت زمان ساخت : یک هفته