ساختمان اداری قالیبافی  واقع در اصفهان، خیابان طیب با زیر بنای 50 متر مربع به روش قاب فولادی .

کارفرما : آقای حقیقی –  مدت زمان ساخت : یک ماه