ساختمان موتورخانه واقع در اصفهان، خیابان توحید با زیر بنای 10 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1400

کارفرما: آقای حبیب الهی – مدت زمان ساخت  : یک روز