ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، شاهین شهر با زیر بنای120 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1393

کارفرما : آقای امینی-  مدت زمان ساخت : یک ماه