ساختمان مرکز پزشکی ابن سینا واقع در خیابان ابن سینا، با زیر بنای 70 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398

کارفرما : مرکز پزشکی ابن سینا – مدت زمان ساخت : 3 روز