ساختمان مسکونی واقع در اصفهان – خیابان مدرس با زیر بنای 106 مترمربع به صورت اضافه طبقه به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1402

کارفرما :خانم بنی نجاریان –  مدت زمان ساخت :  3 هفته