ساختمان آموزش واقع در مجتمع فولاد مبارکه با زیر بنای 370 مترمربع به صورت اضافه طبقه به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1402

کارفرما :شرکت ساباط   –  مدت زمان ساخت :  40 روز