پروژه شرکت حایرآسا 31-ساختمان رستوران شرکت حایرآسا واقع در اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت با زیر بنای 185 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1400

کارفرما : شرکت حایر آسا -  مدت زمان ساخت : دو هفت
ه
 
تصاویر پروژه حایرآسا