پروژه آقای خانجانی

23-ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، شاهین شهر با زیر بنای 107 متر مربع به صورت توسعه ساختمان ، به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1399

کارفرما : آقای خانجانی -  مدت زمان ساخت : یک هفته

 
تصاویر پروژه آقای خانجانی