بازار روز کوثر 15
22-ساختمان تجاری بازار روز کوثر15 واقع در اصفهان، روشن دشت  با زیر بنای 286 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1399

کارفرما : سازمان میادین و سامان دهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان-  مدت زمان ساخت : یک هفته

 
تصاویر پروژه ساختمان بازار روز کوثر