پروژه آقای مزروعی


7-ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، بهارستان با زیر بنای 120 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1393

کارفرما : آقای مزروعی-  مدت زمان ساخت : دوهفته

 
تصاویر پروژه آقای مزروعی
.