ساختمان مسکونی واقع در اصفهان – خیابان جابرانصاری با زیر بنای 45 مترمربع به صورت اضافه طبقه به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1402

کارفرما :آقای قومیان   –  مدت زمان ساخت :  4 روز