ساختمان اداری صنایع گز کرمانی واقع در اصفهان شهرک صنعتی جی ، خیابان دهم با زیر بنای 275 متر مربع به صورت اضافه طبقه به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1401

کارفرما :کارخانه گز کرمانی   –  مدت زمان ساخت : 4 هفته