ساختمان موتورخانه واقع در اصفهان – خیابان آل محمد با زیر بنای 20 مترمربع به صورت اضافه طبقه به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1403

کارفرما :آقای اشکبوس   –  مدت زمان ساخت :  1 روز