اجرای موتورخانه واقع در خیابان چهارباغ بالا، کوچه شکوفه با زیر بنای 40 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398

کارفرما : آقای خندان- مدت زمان ساخت : 6 روز