ساختمان موتورخانه واقع در اصفهان، خیابان آپادانا اول با زیر بنای 100 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1399

کارفرما :آقای کاردانپور-  مدت زمان ساخت : یک هفته