ساختمان اداری شرکت احداث گستر نیروی پارس واقع در اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت با زیر بنای 201 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1400

کارفرما : شرکت احداث گستر نیروی پارس –  مدت زمان ساخت : دو هفته