ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان نظر غربی –  با زیر بنای 179 مترمربع به صورت اضافه طبقه به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1402

کارفرما :آقای رضاییان  –  مدت زمان ساخت :  1 ماه