ساختمان انباری واقع در اصفهان، شیخ صدوق شمالی – خ هفت دست –  با زیر بنای 15 مترمربع به صورت اضافه طبقه به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1402

کارفرما :آقای طرقی نژاد   –  مدت زمان ساخت :  1 روز