ساختمان اداری مجتمع فولاد مبارکه، واحد تعمیرات و نگهداری واقع در اصفهان ، مبارکه،  با زیر بنای140 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه اشکوب  در سال 1396

کارفرما : مجتمع فولاد مبارکه  –  مدت زمان ساخت : 12 روز