ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، ملک شهر با زیر بنای 106متر مربع به صورت توسعه ساختمان به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1401

کارفرما :خانم فقیه زاده –  مدت زمان ساخت : یک هفته