ساختمان تجاری بازار روز کوثر15 واقع در اصفهان، سه راهی پینارت به سمت روشن دشت با زیر بنای 286 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1399

کارفرما : سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان – مدت زمان ساخت : یک هفته