ساختمان تجاری بازار روز کوثر 14 واقع در اصفهان، با زیر بنای 233 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1399

کارفرما : سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان – مدت زمان ساخت : دو هفته