ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان توحید با زیر بنای 44 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398

کارفرما : آقای مرآتیان

مدت زمان ساخت : یک هفته