ساختمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ خواجو با زیر بنای 160 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه اشکوب در سال 1393

کارفرما : آقای محمود زاده  – مدت زمان ساخت : یک ماه