ساختمان مسکونی واقع در اصفهان،  شاهین شهر- ردانی پور – بلوار نبوت با زیر بنای 77 متر مربع به صورت اضافه طبقه به روش قاب فولادی سبک(LSF) در سال 1401

کارفرما :آقای قنواتی –  مدت زمان ساخت : 7 روز